شفت یا شافت اتومبیل چیست

شفت یا شافت اتومبیل چیست ؟ انتقال دادن قدرت در اتومبیل از موتور به چرخ‌ ها توسط سیستم‌ های زیادی به طور متوالی صورت می‌ گیرد . بنابراین به غیراز اهمیت بالای عملکرد درست هر کدام از این سیستم‌ ها ، برقراری ارتباط کامل و دقیق بین آن ‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است …

شفت یا شافت اتومبیل چیست ادامه »