سوپاپ خودرو چیست و اجزای تشکیل دهنده آن

مجموعه سوپاپ خودرو چگونه کار میکند؟ مجموعه سوپاپ ها قسمت خیلی مهمی از خودرو هستند زیرا، بدون وجود سوپاپ ها موتور اصلا قابل  کار کردن نیست، چون این سوپاپ ها هستندکه هوا را به سر پیستون میرسانند و دود را خارج میکند، که این عمل شباهت زیادی به دم و بازدم انسان ها دارد.این سوپاپ …

سوپاپ خودرو چیست و اجزای تشکیل دهنده آن ادامه »